We gaan weer trainen

Wat fijn, we mogen weer lekker gaan trainen in de zaal. En dat zullen we dus ook gaan doen. Dinsdag 18 januari zullen we weer op de gebruikelijke tijden en in dezelfde zaal aan de slag gaan. We hopen iedereen dan ook weer te zien om ons voor te bereiden op een eventuele herstart van de competitie. En natuurlijk om gewoon lekker in vorm te blijven. Tot snel!

Met sportieve groet,

Arjen

Nieuwjaarsgroet van Eureka

Wij hopen jullie allemaal binnenkort weer te kunnen zien bij de wedstrijden, trainingen en in de kantine. Beginnend bij de Nieuwjaars wandeling dit weekend, want waar een wat meer traditionele receptie niet mogelijk is, kunnen we in beperkte vorm wel buiten nog dingen doen. Dus hopelijk tot dan.

Wat het nieuwe jaar sportief zal gaan brengen is nog niet duidelijk. Ondanks dat we natuurlijk hopen zo snel mogelijk weer mogen korfballen, blijft er onzekerheid hangen. Een onzekerheid die wij overal proeven. Helaas kunnen wij voor nu niets doen afwachten op wat wij toegeworpen krijgen. Zodra we weer mogen trainen, laten we het jullie weten. Zodra we weer mogen spelen, laten we het jullie weten.
Zodra we andere leuke dingen mogen doen, laten we het jullie zeker weten.

Wij willen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2022 wensen.

Covid-19 Maatregelen November 2021

UPDATE 19-11

Aan alle leden, Ouders, en belanghebbende,

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen zijn de maatregelen voor binnensporten ietsjes aangescherpt. Dit betekent voor ons helaas dat wij geen publiek mogen toelaten bij de thuiswedstrijden en/of trainingen. Deze maatregel komt bovenop de eerder gedeelde maatregelen.

Bij een wedstrijd mogen enkel de spelers en vrijwilligers die logischerwijs aanwezig dienen te zijn, aanwezig zijn. Denk hierbij aan coaches, zaalwacht, bediening scorebord en de scheidsrechter.

Thuiswedstrijden
Helaas hebben wij, ondanks meerdere pogingen, geen antwoord gekregen van de Fakkel op de vraag hoe zij de Coronamaatregelen handhaven, en is het nog onduidelijk of de handhaving tijdens de wedstrijd door de Fakkel of onszelf dient te gebeuren. Komende zaterdag (20-11) zullen wij dit dus ondervinden. Mocht je tijdens een wedstrijddag de Fakkel of het café betreden, ga er dan vanuit dat je in ieder geval om je QR-code gevraagd kan worden, en verder moeten wij jullie helaas verzoeken om de tribunes, zaal en kleedkamers te vermijden mocht je niet zelf hoeven spelen.

 

Uitwedstrijden
Voor uitwedstrijden gelden de regels zoals opgesteld door de thuisspelende club en hun accommodatie. Wij willen iedereen verzoeken zich hier aan te houden. Hierbij willen wij wederom erop wijzen dat  publiek volgends landelijke maatregelen niet welkom is, en bij het betreden van de accommodatie en/of wachten in een kantine of cafetaria je er vanuit mag gaan dat ze om je QR-code zullen vragen. (Rij)Ouders van uitspelende jeugdteams hebben een begeleidende functie en mogen in de zaal aanwezig zijn. Echter wel beperkt tot een minimum.

Wij kunnen ons de teleurstelling bij ouders en vrienden van de club heel goed voorstellen. Het aanscherpen van de regels valt ons dan ook zwaar, maar zijn genoodzaakt door de maatregelen welke wij van boven af op krijgen. Wij hopen zo snel mogelijk weer publiek toe te mogen laten, en vertrouwen op ieders medewerking om dit voor elkaar te kunnen krijgen.

Update 9-11

Aan alle leden en ouders,

Zoals de meeste van jullie denk ik inmiddels wel hebben meegekregen zijn de coronamaatregelen aangescherpt. De gevolgen hiervan gaan wij als vereniging merken en dwingen ons ook om extra maatregelen te nemen.

Waar het op neerkomt is dat sporters en publiek vanaf 18 jaar bij betreding van de zalen gevraagd gaat worden om zijn/haar QR code (Corona check app) en legitimatie bewijs te laten controleren. Dit is van toepassing bij zowel de wedstrijden als de training. Ook bij betreding van onze kantine gaan wij hier strenger op controleren, daar waar de gemeente heeft aangegeven hun controles eveneens aan te scherpen. Wij willen dit als volgt inrichten:

Training:
Wij verzoeken ouders/verzorgers van jeugdleden om zoveel als mogelijk buiten de accommodatie te wachten tijdens het brengen en ophalen. Als je toch naar binnen wil of moet, laat dan je QR-code scannen bij de trainer/coach.

Voor de senioren willen wij, afhankelijk van de opkomst van de training, 1 of meerdere personen aanwijzen die hierop zullen controleren voor de start van de training.

Wij willen iedereen met klem verzoeken om op tijd te komen op trainingen en je op tijd te melden zodat dit niet ten koste zal gaan van trainingstijd en zodat de trainingen niet verstoord worden.

Wedstrijden:
Voor de thuiswedstrijden werken wij nog aan een protocol. We zijn hierbij in afwachting van de Fakkel over informatie of en waar zij controleren. Hier komen wij op terug zodra we meer weten .Wat duidelijk moge zijn is dat er hoe dan ook een controle plaats zal vinden.

Bij de uitwedstrijden valt deze organisatie in handen van club waar wij op bezoek gaan. Wij willen iedereen vragen mee te werken aan de regels van de vereniging en accommodatie waar wij te gast zijn, waarbij je ervanuit mag gaan dat ze om jullie QR-code zullen vragen.

Kantine:
Mocht je in de kantine zijn om meer/iets anders te doen dan eten/drinken bestellen aan de bar, willen wij je verzoeken om je aan de bar te melden zodat je QR-code gescand kan worden.

Mocht je, om welke reden dan ook, van jezelf weten dat je geen geldige QR-code kan overleggen ten tijde van de wedstrijd/training of bij het betreden van de kantine, raden wij aan om niet naar de wedstrijd/training of kantine te komen. Dit om ongemakken bij zowel jullie zelf als bij de controleur te voorkomen. Daarnaast verwachten wij uiteraard dat jullie thuisblijven in het geval van besmetting en/of ziekteverschijnselen, ook als je een geldige QR-code hebt.

Wij willen dat er bij Eureka een plekje is voor echt iedereen. De maatregelen die ons worden opgelegd en waar wij op moeten handhaven zijn niet waar wij als Eureka voor staan. Echter is het geen optie voor ons om hier niet in mee te gaan. De gevolgen voor ons als kleine vereniging zijn niet te overzien mocht er iets fout gaan, om nog maar te zwijgen over de eventuele gevolgen op de gezondheid van onze leden. Wij rekenen dan ook op de medewerking van alle leden, ouders/voogden, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij de bestuursleden.

 

Het Seizoen gaat weer beginnen!

Deze week of volgende week starten de trainingen weer en hopen we iedereen weer in goede gezondheid terug te zien.

De trainingstijden zijn als volgt, wanneer gestart wordt laat de coach/trainer weten!

De D traint van 18:30-19:30
De B traint van 18:45-20:00
De senioren trainen van 20:15-21:45
De fitters trainen van 19:00-20:00
De kangoeroes trainen op zaterdagen van 10:00-11:00

 

We hebben dit jaar ook weer oefenwedstrijden bij KCR. Dit zal plaatsvinden op 4 september!
Hierbij volgen de tijden:

KCR E3 – Eureka E1 (De D zal hier nog als E spelen) 11:30 uur Veld 7
Merwede B3 – Eureka B1 11:20 uur Veld 3 (bij KCR)
KCR 11 – Eureka 2 14:00 uur Veld 4
KCR 7 – Eureka 1 15:30 uur Veld 4

De verzameltijden worden door de coaches bekend gemaakt.

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)

Beste leden, ouders/verzorgers van leden,

Op dinsdagavond 6 juli – 20:00 hr – houden wij onze Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV). Graag nodigen wij u hier voor uit. Ook ouders van leden zijn hier welkom.

Op deze avond wordt het wel en wee van de vereniging besproken. Normaal gesproken blikken we uitgebreid terug op het afgelopen jaar, maar aangezien we een apart jaar achter de rug hebben, willen we vooral kijken naar de toekomst. Dit ook omdat de toekomst van de vereniging er niet per se rooskleurig uitziet. Daarom heeft dit ook onze prioriteit voor deze avond.

De stukken van deze vergadering zijn aan een ieder per e-mail verzonden. Niet ontvangen? Geef dit aan bij iemand van het bestuur en we zullen deze u doen toekomen.

We hopen jullie deze avond allemaal te zien om met ons mee te praten over de toekomst van de vereniging.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ROV Eureka

Eureka Kangoeroedag

Rennen, springen, gooien, mikken, klimmen en natuurlijk heel veel plezier!

Speciaal voor kinderen van 2 – 6 jaar is er elke zaterdag heel veel te beleven op onze club. Hop jij ook mee met de Kangoeroe Klup?

Kom dan gratis kennismaken op 12 juni tijdens de Kangoeroe Klupdag bij R.O.V. Eureka van 10.00-11.00 uur op Koninginneweg 83 te Rotterdam (Oud-IJsselmonde). Er zal ook een springkussen aanwezig zijn om deze dag nog gezelliger te maken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ledenadministratie@roveureka.nl

https://www.sportbedrijfrotterdam.nl/kangoeroeklup

We mogen weer!

Beste allemaal,

De zomervakantie zit er bijna op en na 5 maanden zonder wedstrijden zit het er toch echt weer aan te komen. Zaterdag 29 Augustus hebben we oefenwedstrijden en een week later op 5 september start de competitie. Deze eerste dag starten we met uitwedstrijden. De tijden zie je hieronder.

Aanstaande dinsdag 25 augustus starten ook de trainingen weer. We hopen jullie allemaal te zien, we hebben jullie gemist!

We gaan er hoe dan ook een gezellig en sportief seizoen van maken met z’n allen!

Breaking: Maatregelen COVID-19

Update 15-10 | 13:30 Beste leden, ouders/verzorgers,

Na weer een nieuwe persconferentie is het helaas noodzakelijk gebleken dat er nieuwe, strengere maatregelen genomen gaan worden. Opgesomd betekend dit voor ons het volgende:

  • De kantine blijft voorlopig gesloten;
  • De competitie is per direct beëindigd. Dit betekend dat niet alle ploegen hun competities hebben af kunnen maken. De stand zoals deze nu is wordt als eindstand gezien;
  • Wanneer de zaalcompetitie begint is onduidelijk. Dit hangt af van in hoeverre deze maatregelen effect hebben op het verloop van het aantal besmettingen. We zijn afhankelijk van besluiten vanuit het kabinet en de hierop volgende planning van het KNKV;
  • De trainingen kunnen wel door blijven gaan. Echter onder bepaalde voorwaarden. Voor de jeugd tot 18 jaar veranderd er weinig. Voor de senioren wel. Deze voorwaarden staan in het vernieuwde Covid-19 protocol (6.0) welke als bijlage bij dit bericht zit.

Stay safe en tot snel!

Rov Eureka – Covid-19 protocol 6.0

 

Update 29-09 | 08:30 Beste leden, ouders/verzorgers,

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat er gisteravond een nieuwe persconferentie geweest is met aangescherpte Corona-maatregelen. Dit betekend dat de komende 3 weken, en wellicht langer, de kantine van Eureka gesloten moet blijven en ook toeschouwers niet welkom zijn bij trainingen en wedstrijden. We hebben de vraag uitstaan of bij thuiswedstrijden er wel toeschouwers in hun auto op het asfalt achteraan ons veld mogen staan, waardoor kijken enigszins mogelijk is. Bij uitwedstrijden worden de chauffeurs gezien als begeleiding en mogen dus mee het veld op. Dit geldt dus voor 1 chauffeur (toeschouwer) per auto en moet zo minimaal mogelijk gehouden worden.

Vooralsnog gaan we dus weer een stapje terug en kunnen kinderen bij trainingen en thuiswedstrijden afgezet en opgehaald worden op de parkeerplaats. Bij meer nieuws volgt een update.

 

Update 21-08 | 09:30 De competitie gaat bijna weer beginnen. Ook zijn bezoekers welkom en is de kantine open. Houdt wel rekening met onderstaande. Ook is het protocol Kantine aangepast. Met z’n allen gaan we er hoe dan ook een gezellig en sportief jaar van maken! 

Rov Eureka – Covid-19 protocol Kantine 2.0

Update 02-07 | 14:45 De kantine mag ook weer openen. Vrijdagavond 03.07 vanaf 19.00 uur zal deze weer geopend. Kom je gezellig langs? Ook zijn toeschouwers weer welkom op het veld en mag er ook weer in competitieverband wedstrijden gespeeld worden. Hieronder is het Covid-19 protocol Kantine te vinden. Lees deze goed door als je ons terrein komt bezoeken.

Rov Eureka – Covid-19 protocol Kantine 1.0

Update 01-07 | 11:00 De senioren mogen ook al weer even trainen en vanaf vandaag hoeven ook zij tijdens de training geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Let wel: Voor en na de training dienen de RIVM richtlijnen wel gevolgd te blijven worden, dus dan wel 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ook mag er weer gebruik gemaakt worden van het terras en de kantine en zijn ouders weer welkom om te blijven kijken. Uiteraard wel allemaal onder de voorwaarden gesteld door het RIVM. Bijgaand een update van het protocol. Een protocol voor het openen van de kantine volgt zsm.

Rov Eureka – Covid-19 protocol 5.0

Update 07-05 | 13:00 Aanstaande dinsdag 12 mei gaan we met de jeugd weer trainen. Dit is wel onder bepaalde voorwaarden, waaronder de verdeling van de teams over 2 avonden. Graag verwijzen wij u naar het gemaakte Covid-19 Protocol welke hieronder te vinden is. Bij vragen twijfel niet om iemand van het bestuur hierover aan te schieten.

Update 22-04 | 12:30 Gisteravond is op de persconferentie duidelijk geworden dat 11 mei de Basisscholen weer op kunnen starten. Ook op sportgebied is er vanaf 28 April weer het een en ander toegestaan. We zijn blij dat er misschien weer bij Eureka gesport kan worden. Echter willen wij geen overhaaste beslissingen nemen en zijn aan het brainstormen hoe wij dit in kunnen gaan vullen. Ook is het advies van de gemeente leidend. We zijn afhankelijk van het besluit van Sportbedrijf Rotterdam (gemeente) of we überhaupt al weer van het veld gebruik mogen maken. We wachten deze adviezen en die van het KNKV en Rotterdam Sportsupport af en hopen volgende week meer informatie te kunnen geven. Hou ook onze Facebook en Instagram in de gaten. Hier proberen wij regelmatig leuke dingen te posten.

Update 24-03 | 11:45: Het KNKV heeft alle wedstrijden tot aan de zomer afgelast. Dit betekend dus dat seizoen 2019-2020 er op zit. Wij hopen dat de genomen maatregelen helpen en wij in juni het seizoen nog leuk af kunnen sluiten met Eureka Du Soleil. Tot die tijd zijn er geen evenementen bij Eureka. Dus ook, zoals al bekend, geen kamp en schutterstoernooi. Wij beraden er ons ook nog over om de JAV te verplaatsen naar September, daar het nu ook voor ons lastig vergaderen / overleggen is. Dit zullen wij zoals eerder vermeld zo veel mogelijk via beeldbellen doen, echter is dat niet ideaal. Een raar en abrupt einde van dit seizoen, maar wij hopen er in juni nog wat van te kunnen maken.

Update 23-03 | 21:30: Zoals hopelijk bij iedereen bekend zijn de maatregelen door de overheid aangescherpt en verlengd tot en met 01-06-2020. Helaas is het nog onbekend welk effect dit op het korfbalseizoen zal hebben, hiervoor zijn wij nog in afwachting van een bericht vanuit het KNKV, echter verwachten wij dat deze niet al te lang op zich zal laten wachten.

Wel hebben wij, met in acht name van de nieuwe maatregelen. Besloten om onze eigen maatregelen verder aan te scherpen. Tot en met 01-06-2020 zijn wij genoodzaakt om ons terrein af te sluiten voor alle activiteiten en vergaderingen. Daarnaast raden wij het af om commissievergaderingen voor Eureka bij iemand thuis te gaan houden nu dit niet in de kantine kan. Een oplossing hiervoor kan zijn om middels beeldbellen (zijn meerdere apps voor, denk aan Skype, Facetime en What’s App). Dit raden wij aan omdat wij simpelweg niet willen dat onze vrijwilligers een dergelijk risico nemen voor Eureka. Het is ook niet ondenkbaar dat deze maatregelen een direct effect zullen hebben op onze agenda na 01-06 (denk hierbij aan bijvoorbeeld de JAV) en het volgende seizoen.

De eerste activiteit gepland voor na 01-06 is Eureka du Soleil op 26-06. Geef je allemaal op,  zodat wij in ieder geval nog 1 activiteit met z’n allen hebben. Als iedereen zich aan de maatregelen zal houden, hebben wij er goed vertrouwen in dat Eureka du Soleil doorgang kan vinden!

Update 23-03 | 13:00: De volgende update is eerder op de site van de KNKV geplaatst: Het KNKV heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op te schorten tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen. In eerdere berichtgeving werd aangekondigd dat uiterlijk vrijdag 20 maart een mededeling zou volgen over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal, maar gezien de huidige complexe situatie met bijbehorende, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen neemt het KNKV langer de tijd om richting volgend zaalseizoen tot een weloverwogen en voor alle partijen zo goed mogelijk besluit te komen.

In het oorspronkelijk bericht hierboven stond dat de kangoeroetraining 04-04 hervat zou worden. Aangezien de maatregelen inmiddels tot 06-04 zijn doorgetrokken, zal dit zonder tegenbericht pas 18-04 worden (paasweekend, 11-04,  is er eveneens geen kangoeroetraining).

Update 19-03: Gezien de maatregelen en adviezen vanuit de overheid en het RIVM die momenteel van toepassing zijn, en de verwachting dat deze ook na 06-04 van toepassing zullen blijven, is het besluit genomen om het Eurekakamp dit jaar af te gelasten. Dit betekent dat ook Kamp Crea niet door zal gaan.

Kamp is iets waar onze leden, jong en oud, ieder jaar naar uitkijken. Het was dan ook niet gemakkelijk om zo’n drastisch besluit te nemen, tegelijkertijd geloven wij ook dat dit het enige juiste besluit is.

De leden die zich hebben opgegeven voor kamp kunnen hun geld terug krijgen. Voor verdere vragen kan er contact worden opgenomen met de kampleiding.

Update 16-03: Het KNKV heeft alle nog te spelen duels in de zaalcompetitie afgelast, deze wedstrijden zullen niet worden ingehaald. In de breedtekorfbal zal dit zaalseizoen als “niet gespeeld” beschouwen. Over welke gevolgen dit zal hebben voor de  rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal zal de KNKV uiterlijk 20-03 een beslissing nemen.

Veldcompetitie: Alle duels tot en met 16-04 zijn afgelast. Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

Update 15-03: Kampcrea avond is verzet naar 04-04. Ook verdelen wij de opkomst in 2 groepen. Voor de E1 en C2 zal het in de middag om 15u zijn. Voor de C1 en senioren zal dit om 19u zijn.

Aan alle leden van ROV Eureka,

Zoals jullie wellicht inmiddels hebben meegekregen heeft het KNKV vanwege de COVID-19 uitbraak besloten om per direct alle competities stil te leggen tot ten minste 01-04-2020. Het is nog onbekend welke gevolgen dit zal hebben voor het verdere verloop van de zaalcompetitie. De KNKV hoopt hier begin volgende week meer informatie over te kunnen geven.

In navolging van de adviezen vanuit het KNKV, het RIVM, NOC*NSF en Rotterdam Sport Support hebben wij besloten om tot ten minste 01-04-2020 ook alle trainingsactiviteiten te staken. Zonder tegenbericht staat de eerstvolgende training dus gepland voor dinsdag 07-04 voor de korfbalploegen, en 04-04 voor de Kangoeroes.

Vooralsnog zal dit besluit geen invloed hebben op overige geplande activiteiten hebben. Wij hebben al vragen gehad over zowel de Kamp Crea Avond als het Eurekakamp zelf. Maar met in acht name van de huidige richtlijnen zien wij geen reden om deze evenementen af te gelasten. Echter houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.

Zodra er meer nieuws is, dan wel maatregelen zijn vanuit Eureka, zullen wij ons best doen om deze op passende wijze met jullie te delen.

Wij betreuren dat wij tot dit besluit hebben moeten komen, maar zijn van mening dat wij de situatie niet moeten onderschatten. Voor ons staat de gezondheid van onze leden voorop. Zodoende hopen wij op jullie medewerking en begrip voor de situatie.

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met het bestuur.

Namens ROV Eureka,
Het bestuur

Update 23-03: De volgende update is eerder op de site van de KNKV geplaatst: Het KNKV heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op te schorten tot (voorlopig) maandag 6 april, de (voorlopige) einddatum van de huidige kabinetsmaatregelen. In eerdere berichtgeving werd aangekondigd dat uiterlijk vrijdag 20 maart een mededeling zou volgen over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal, maar gezien de huidige complexe situatie met bijbehorende, elkaar snel opvolgende ontwikkelingen neemt het KNKV langer de tijd om richting volgend zaalseizoen tot een weloverwogen en voor alle partijen zo goed mogelijk besluit te komen.

In het oorspronkelijk bericht hierboven stond dat de kangoeroetraining 04-04 hervat zou worden. Aangezien de maatregelen inmiddels tot 06-04 zijn doorgetrokken, zal dit zonder tegenbericht pas 18-04 worden (paasweekend, 11-04,  is er eveneens geen kangoeroetraining).