Covid-19 Maatregelen November 2021

UPDATE 19-11

Aan alle leden, Ouders, en belanghebbende,

Zoals jullie wellicht hebben meegekregen zijn de maatregelen voor binnensporten ietsjes aangescherpt. Dit betekent voor ons helaas dat wij geen publiek mogen toelaten bij de thuiswedstrijden en/of trainingen. Deze maatregel komt bovenop de eerder gedeelde maatregelen.

Bij een wedstrijd mogen enkel de spelers en vrijwilligers die logischerwijs aanwezig dienen te zijn, aanwezig zijn. Denk hierbij aan coaches, zaalwacht, bediening scorebord en de scheidsrechter.

Thuiswedstrijden
Helaas hebben wij, ondanks meerdere pogingen, geen antwoord gekregen van de Fakkel op de vraag hoe zij de Coronamaatregelen handhaven, en is het nog onduidelijk of de handhaving tijdens de wedstrijd door de Fakkel of onszelf dient te gebeuren. Komende zaterdag (20-11) zullen wij dit dus ondervinden. Mocht je tijdens een wedstrijddag de Fakkel of het café betreden, ga er dan vanuit dat je in ieder geval om je QR-code gevraagd kan worden, en verder moeten wij jullie helaas verzoeken om de tribunes, zaal en kleedkamers te vermijden mocht je niet zelf hoeven spelen.

 

Uitwedstrijden
Voor uitwedstrijden gelden de regels zoals opgesteld door de thuisspelende club en hun accommodatie. Wij willen iedereen verzoeken zich hier aan te houden. Hierbij willen wij wederom erop wijzen dat  publiek volgends landelijke maatregelen niet welkom is, en bij het betreden van de accommodatie en/of wachten in een kantine of cafetaria je er vanuit mag gaan dat ze om je QR-code zullen vragen. (Rij)Ouders van uitspelende jeugdteams hebben een begeleidende functie en mogen in de zaal aanwezig zijn. Echter wel beperkt tot een minimum.

Wij kunnen ons de teleurstelling bij ouders en vrienden van de club heel goed voorstellen. Het aanscherpen van de regels valt ons dan ook zwaar, maar zijn genoodzaakt door de maatregelen welke wij van boven af op krijgen. Wij hopen zo snel mogelijk weer publiek toe te mogen laten, en vertrouwen op ieders medewerking om dit voor elkaar te kunnen krijgen.

Update 9-11

Aan alle leden en ouders,

Zoals de meeste van jullie denk ik inmiddels wel hebben meegekregen zijn de coronamaatregelen aangescherpt. De gevolgen hiervan gaan wij als vereniging merken en dwingen ons ook om extra maatregelen te nemen.

Waar het op neerkomt is dat sporters en publiek vanaf 18 jaar bij betreding van de zalen gevraagd gaat worden om zijn/haar QR code (Corona check app) en legitimatie bewijs te laten controleren. Dit is van toepassing bij zowel de wedstrijden als de training. Ook bij betreding van onze kantine gaan wij hier strenger op controleren, daar waar de gemeente heeft aangegeven hun controles eveneens aan te scherpen. Wij willen dit als volgt inrichten:

Training:
Wij verzoeken ouders/verzorgers van jeugdleden om zoveel als mogelijk buiten de accommodatie te wachten tijdens het brengen en ophalen. Als je toch naar binnen wil of moet, laat dan je QR-code scannen bij de trainer/coach.

Voor de senioren willen wij, afhankelijk van de opkomst van de training, 1 of meerdere personen aanwijzen die hierop zullen controleren voor de start van de training.

Wij willen iedereen met klem verzoeken om op tijd te komen op trainingen en je op tijd te melden zodat dit niet ten koste zal gaan van trainingstijd en zodat de trainingen niet verstoord worden.

Wedstrijden:
Voor de thuiswedstrijden werken wij nog aan een protocol. We zijn hierbij in afwachting van de Fakkel over informatie of en waar zij controleren. Hier komen wij op terug zodra we meer weten .Wat duidelijk moge zijn is dat er hoe dan ook een controle plaats zal vinden.

Bij de uitwedstrijden valt deze organisatie in handen van club waar wij op bezoek gaan. Wij willen iedereen vragen mee te werken aan de regels van de vereniging en accommodatie waar wij te gast zijn, waarbij je ervanuit mag gaan dat ze om jullie QR-code zullen vragen.

Kantine:
Mocht je in de kantine zijn om meer/iets anders te doen dan eten/drinken bestellen aan de bar, willen wij je verzoeken om je aan de bar te melden zodat je QR-code gescand kan worden.

Mocht je, om welke reden dan ook, van jezelf weten dat je geen geldige QR-code kan overleggen ten tijde van de wedstrijd/training of bij het betreden van de kantine, raden wij aan om niet naar de wedstrijd/training of kantine te komen. Dit om ongemakken bij zowel jullie zelf als bij de controleur te voorkomen. Daarnaast verwachten wij uiteraard dat jullie thuisblijven in het geval van besmetting en/of ziekteverschijnselen, ook als je een geldige QR-code hebt.

Wij willen dat er bij Eureka een plekje is voor echt iedereen. De maatregelen die ons worden opgelegd en waar wij op moeten handhaven zijn niet waar wij als Eureka voor staan. Echter is het geen optie voor ons om hier niet in mee te gaan. De gevolgen voor ons als kleine vereniging zijn niet te overzien mocht er iets fout gaan, om nog maar te zwijgen over de eventuele gevolgen op de gezondheid van onze leden. Wij rekenen dan ook op de medewerking van alle leden, ouders/voogden, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij de bestuursleden.