Veilig Sporten bij Eureka

Bij Eureka doen wij er alles aan om een veilig sportklimaat te creëren voor onze leden. Om die reden zorgen wij ervoor dat onze vrijwilligers, welke direct omgaan met jeugd dan wel een andere sleutel positie binnen de vereniging vervullen (denk aan de jeugdtrainers, activiteitencommissie, maar ook het bestuur en de penningmeester) een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben overlegd aan Eureka. Dit is natuurlijk een momentopname. Toen wij hiermee begonnen is er dan ook besloten dat wij ernaar streven om iedere 3 jaar een nieuwe VOG te verlangen van onze vrijwilligers. Op deze manier hopen wij een veilig sportklimaat ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Via een initiatief van het NOC*NSF kunnen wij gratis VOGs aanvragen voor onze vrijwilligers (normaal kost een VOG 41,35 per aanvraag) . Daar waar de eerste VOGs al van enige tijd terug dateren, komt er dus een nieuwe ronde aan. Onze nieuwe Vrijwilligers Coördinator, Arjan, gaat hiermee aan de slag. Hij zal op korte termijn de vrijwilligers wiens VOG “verjaard” is benaderen om een nieuwe VOG te overleggen. Vanuit Eureka verzoeken wij de vrijwilligers om hun medewerking te verlenen aan Arjan.