Samenwerking BSO de Groene Tuin

Hallo allemaal,

Hierbij een update betreffende de samenwerking met BSO de Groene Tuin.

Het contract is getekend. Op vrijdagavond 27 Juli hebben wij en de directie van BSO & Kinderdagverblijf de Groene Tuin onze handtekeningen gezet onder het contract. Echter nog een contract zonder begindatum. Dit contract hebben zij nodig om de vergunningen aan te kunnen vragen bij GGD en gemeente. Zodra deze vergunningen vergeven zijn zal een definitief contract met begindata getekend worden.

Op de uitgaande deur hangt een checklist voor het afsluiten van de kantine. Het is belangrijk dat je deze even nagaat voor je de kantine verlaat. Zorg er voor dat je de kantine niet alleen afsluit zodat je deze lijst niet in je eentje hoeft na te gaan. Ook achter de bar dient het netjes te worden achter gelaten. Dus is er geen barbediening aanwezig, staat het iedereen vrij de boel ook tussentijds op te ruimen zodat dit niet bij het afsluiten van de kantine nog veel tijd kost. Lijst nagegaan en sluit je de kantine af? Zet dan even je naam op de lijst naast de checklist, zodat wij weten wie heeft afgesloten mochten wij vragen hebben.

Namens het bestuur, Arjen Welgraven