14 November start 010Korfbal

010Korfbal

Voor de zomer van 2018 hebben 5 Rotterdamse korfbalverenigingen besloten om de handen ineen te slaan en te kijken of het Rotterdamse korfbal weer op de kaart gezet kan worden. Vanuit de overtuiging dat mensen graag bij succes willen horen, is het van belang om het Rotterdamse korfbal een boost te geven. Dit doen we door te investeren in 3 pijlers:

  1. Talentontwikkeling

Het doel van de Rotterdamse Talentenpool is het behoud en doorontwikkeling van de Rotterdamse Talenten. Door te zorgen dat de Rotterdamse talenten doorgroeien en mogelijkheden krijgen in Rotterdam wordt voorkomen dat deze talenten buiten Rotterdam hun heil zoeken. Dit is goed voor het Rotterdamse korfbal en zorgt voor een aantrekkende werking.

  1. Ledenwerving

Het Gezamenlijk Wervingsplan Rotterdamse Verenigingen zal moeten zorgen voor de samenwerking van de Rotterdamse Korfbalverenigingen tijdens wervingsactiviteiten in de stad Rotterdam. Het doel is om het bereik van de ledenwervingsactiviteiten te vergrootten en daarmee het aantal leden in Rotterdam te verhogen.

  1. Communicatie

Het Communicatieplan 010Korfbal moet voor bekendheid en draagvlak zorgen bij leden van de verschillende Rotterdamse korfbalverenigingen voor de beide andere plannen. Het delen van successen kan bijdragen tot een positiever image over korfbal in Rotterdam. Tevens kan als secundair doel gesteld worden dat deze uitingen potentiële nieuwe leden richting de Rotterdamse korfbalverenigingen trekken, door de activiteiten centraal te bundelen.

 

Talentontwikkeling

Elke 14 dagen zal er een training worden gegeven voor de Rotterdamse talenten. De trainingen staan onder leiding van de trainers van OZC en WION, die hun trainers hiervoor beschikbaar stellen. De talenten zijn

  • Technisch. Is het talent voldoende technisch onderlegd.
  • Potentieel. Bezit het talent voldoende potentie om door te groeien.
  • Leeftijd. Valt het talent in de gewenste leeftijdscategorie.
  • Zijn de ouders bereid om elke 14 dagen naar een andere club te gaan voor de trainingen en ondersteunen de ouders de ambitie.

De Rotterdamse Talentenpool is geen verkapt scoutingsapparaat voor één of meer deelnemende verenigingen. Dit betekent dat er vanuit de deelnemende verenigingen kinderen niet actief worden benaderd voor een overstap. Alle kinderen blijven bij de huidige vereniging.

 

De data in de WION-hal zijn definitief. Die “op Zuid” zijn nog niet bevestigd.

Met vriendelijke groet,

Albert Groeneveld

06 23 53 22 23

Samenwerking@010korfbal.nl

Jeugdvakantieland in Ahoy

Ook dit jaar is er weer Jeugdvakantieland in Ahoy. Het grootste speelplein van Rotterdam van kinderen van 2 t/m 12 jaar. Van 13 t/m 25 Augustus.

Dit jaar is er een hal vol met sporten. En in samenwerking met Rotterdam Sportsupport en andere korfbalverenigingen is Eureka ook weer aanwezig om het korfbal in Rotterdam te promoten. Kom je gezellig langs?

Schoonmaak- en klusdag 19 Augustus

Help jij mee om de kantine schoon en klaar te maken voor aankomend seizoen?

Bij deze vragen wij alle ouders, spelers, vrijwilligers en andere leden of aanverwanten om te komen helpen.

Zoals altijd is er genoeg te doen en zoals wel vaker gezegd: Vele handen maken licht werk. Dus kom allemaal en neem je schoonmaakspullen, tuingereedschap en dergelijke mee. Het zijn altijd gezellige dagen ook.

Kan je een ochtend, middag of de hele dag? Alle hulp is welkom!

Voor een lunch wordt gezorgd.

Dit zal plaatsvinden aanstaande zondag 19 Augustus.

Geld verdienen met trainen geven?

Eureka is een School Sport Vereniging (SSV), wat betekend dat wij in samenwerking met Rotterdam Sportsupport lesgeven op scholen in de buurt. Hier hebben wij jouw hulp voor nodig.

Wil je Eur 25,- per week verdienen door ongeveer anderhalf uur met korfbal bezig te zijn? Je geeft een uur les aan een groepje kinderen in de kangoeroeleeftijd op de Meester Baarsschool langs de Koninginneweg. Wij zoeken hier een (of meerdere) enthousiaste Eurekaan voor, die op deze manier leden werft en voor zichzelf wat extra kan bijverdienen. Op een vast, in overleg te bepalen, uur per week.

Als er meerdere personen interesse hebben kun je het samen (bijvoorbeeld om de week) doen of kunnen we dit uitbreiden naar andere scholen.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Arjen.

 

 

 

 

 

Samenwerking BSO de Groene Tuin

Hallo allemaal,

Hierbij een update betreffende de samenwerking met BSO de Groene Tuin.

Het contract is getekend. Op vrijdagavond 27 Juli hebben wij en de directie van BSO & Kinderdagverblijf de Groene Tuin onze handtekeningen gezet onder het contract. Echter nog een contract zonder begindatum. Dit contract hebben zij nodig om de vergunningen aan te kunnen vragen bij GGD en gemeente. Zodra deze vergunningen vergeven zijn zal een definitief contract met begindata getekend worden.

Op de uitgaande deur hangt een checklist voor het afsluiten van de kantine. Het is belangrijk dat je deze even nagaat voor je de kantine verlaat. Zorg er voor dat je de kantine niet alleen afsluit zodat je deze lijst niet in je eentje hoeft na te gaan. Ook achter de bar dient het netjes te worden achter gelaten. Dus is er geen barbediening aanwezig, staat het iedereen vrij de boel ook tussentijds op te ruimen zodat dit niet bij het afsluiten van de kantine nog veel tijd kost. Lijst nagegaan en sluit je de kantine af? Zet dan even je naam op de lijst naast de checklist, zodat wij weten wie heeft afgesloten mochten wij vragen hebben.

Namens het bestuur, Arjen Welgraven

Samenwerking Rotterdamse Korfbalverenigingen – 010Korfbal

In de vele jaren van overleggen tussen de Rotterdamse korfbalverenigingen zijn er veel herkenbare punten met elkaar besproken en vooral elkaar aangehoord wie wel en niet een probleem heeft om de vereniging draaiend te houden. Het zal u niet verbazen dat we uiteindelijk allemaal dezelfde problemen hebben en kunnen we ons heel goed voorstellen in de specifieke problematiek waarin verenigingen terecht zijn gekomen. Echter is uiteindelijk iedere vereniging zelf verantwoordelijk voor het draaiend houden van zijn vereniging en zal hierin de juiste weg moeten vinden.

We hebben al enige jaren geconstateerd dat het aantal spelende jeugdleden achteruitgaat en dat hierdoor verenigingen niet meer in staat zijn om in elke leeftijdscategorie een team op te stellen, waardoor er gaten komen met als gevolg dat kinderen in een hoger/lager team moeten spelen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het niveau van korfbal, maar ook sociale aspecten komen om de hoek kijken. Het bestaansrecht van elke vereniging is de jeugd. Daar ligt het succes en de toekomst voor elke vereniging en dat is een feit. Met goede wervingsacties en zien van kansen om kinderen enthousiast te maken voor korfbal is de hoogste prioriteit met als doel complete teams in dezelfde leeftijdscategorie. Niet alleen werving is een prioriteit, maar ook het behouden van (jeugd)leden dient hoog op elke agenda te staan. Het behouden van (jeugd)leden is vaak afhankelijk van externe factoren, maar ook interne factoren kunnen een grote rol spelen dat (jeugd)leden besluiten de vereniging de rug toe te keren en te stoppen met korfbal of over te stappen naar een andere vereniging.

Dit samenwerkingsverband zal geen oplossing bieden voor bovenstaande, maar deze samenwerking kan wel een overweging zijn voor jeugdleden (en ouders) waarbij het voornamelijk zal gaan om de talenten om bij een Rotterdamse vereniging te blijven en een voortrekkersrol te spelen binnen de vereniging waar hij/zij op dat moment lid van is.

Deze samenwerking is tot stand gekomen met de Rotterdamse korfbalverenigingen, KNKV en Rotterdam Sportsupport, waarbij heel duidelijk het signaal is gegeven dat het tijd wordt om op z’n Rotterdams te zeggen niet te lullen maar te poetsen.

Het doel van de samenwerking tussen de Rotterdamse Korfbalverenigingen is bedoeld om de aantrekkingskracht van het Rotterdamse Korfbal te vergoten. Deze samenwerking zal gaan op basis van 3 pijlers:

  1. Gezamenlijke werving van leden
  2. Rotterdamse Talentenpool
  3. Gezamenlijke communicatie

Vanavond, 4 Juni 2018, zal het bestuur namens Eureka deze overeenkomst ondertekenen. Dit gebeurt samen met de verenigingen Sperwers, Trekvogels, OZC, Wion en Thor. Ook Rotterdam Sportsupport en de KNKV zullen deze ondertekenen en ons ondersteunen waar zij kunnen.

Wil je meer informatie of de overeenkomst inzien, vraag dit dan aan een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Arjen Welgraven